لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
50دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
44دانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.ir/
43دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
42دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://www.goums.ac.ir/
41دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
40دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
39دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.ir/
38دانشگاه علوم پزشکی کرجhttp://www.abzums.ir
37دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/