لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
8دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir/
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
10دانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.ir/
11دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
13دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
14دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir/
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
15دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir