لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
5دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
36دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir
47دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
39دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.ir/
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
13دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
28دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
46دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/