لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
17دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir/
18دانشگاه علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.ir/
19دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)http://modares.ac.ir/?siteid=25
20دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.ir/
21دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازhttp:///www.ajums.ac.ir
22دانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
57دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://jmu.ac.ir/fa
23دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.ir/
24دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
25دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir