لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
48دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
11دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
3دانشکده علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.ir/
22دانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
37دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
40دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
41دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
45دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
46دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir