لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
26دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir/
27دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
28دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
29دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.ir/
30دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
31دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
32دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
33دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
34دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir