لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
43دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
34دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
15دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
14دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir/
7دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir/
6دانشگاه علوم پزشکی ارتشhttp://www.ajaums.ac.ir/
38دانشگاه علوم پزشکی کرجhttp://www.abzums.ir
10دانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.ir/