لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
35دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
36دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir
45دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
46دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/
47دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
48دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
49دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
37دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
38دانشگاه علوم پزشکی کرجhttp://www.abzums.ir