لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۵۱ تا ۵۸ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
49دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
8دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
26دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir/
25دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
27دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
50دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/